HIRST CZ - Inženýrské stavby

Jsme rostoucí stavební firma v rukou českých soukromých vlastníků s orientací na rekonstrukce a novostavby mostů a inženýrských staveb. Firma byla založena v roce 2013 lidmi se zkušenostmi v tomto oboru s vizí podnikání bez nekalých obchodních praktik.

Náš cíl je odvádět kvalitní práci ke spokojenosti zákazníků a těmto zákazníkům být spolehlivým partnerem. K tomuto cíli jdeme cestou pečlivého plánování, efektivního řízení a důrazu na kvalitu. Mezi naše cíle patří i spokojenost zaměstnanců, proto pěstujeme korektní vztahy, komunikaci a příjemné pracovní prostředí.

HIRST CZ - Inženýrské stavby

HIRST CZ – Inženýrské stavby spol. s r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, CZ,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78616
Kanceláře: Vídeňská 51/122, 619 00 Brno (kontaktní údaje)
IČO: 01559621, DIČ: CZ01559621
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 107-4548060277/0100

Naše 3 pilíře

  • Spolehlivost
  • Odbornost
  • Odpovědnost

Etický kodex

  • Děláme „fair business“
  • Odmítáme korupční jednání
  • Podporujeme spravedlivé zacházení
  • Vytváříme zdravou firemní kulturu
  • Není nám lhostejné naše životní prostředí